Hufvudstadsbladet

”Palmyra var en guldgruva för arkeologer­na”

I tio år var den nu förstörda fornstaden Palmyra arkeologen Minna Silvers liv. Nu är hon ordlös och upprörd över den förstörels­e som Islamiska staten sprider i området. – Nu förstörs också sådant som vi inte hunnit dokumenter­a. För alltid.

- SANNA KARLSSON 029 080 1340, sanna.karlsson@ksfmedia.fi

Satellitbi­lderna talar sitt tydliga språk: det som tidigare var ruinerna av templet Bel i ökenstaden Palmyra är nu bara stoft. Den sunniextre­mistiska gruppen Islamiska staten har fortsatt sin kamp för att förstöra alla sådana fornminnen som inte passar in i deras tolkning av islam.

Ödeläggels­en träffar den finländska arkeologen Minna Silver väldigt nära. I tio års tid levde och andades hon Palmyra.

– Det fanns ett värdshus alldeles intill templet Bel, där vi bodde och sov i flera år. Och nu säger de lokala invånarna att inget längre finns kvar, berättar hon på telefon från en konferens i Taipei där hon föreläser om just Palmyra.

Silver, som numera är biträdande professor i arkeologi på universite­t Mardin Artuklu i Turkiet, är chockad och upprörd över förstörels­en och speciellt över det bruta- la mordet på den tidigare chefsarkeo­logen Khaled al-Asaad, som hon arbetade med i flera år innan hans son tog över.

– Jag var hemma hos honom i flera gånger och kände honom bra. Jag är hela tiden i kontakt med hans söners kusin.

Otroligt vackert

– Palmyra hör till de vackraste ställena i världen. Det är en oas med grö- na palmer mitt i öknen, med de röda bergen i bakgrunden, berättar Silver.

Enligt henne var området en guldgruva för arkeologer­na. Hon deltog i ett tioårigt projekt finansiera­t av Finlands Akademi där man dokumenter­ade området mellan Eufrat och Palmyra. Gruppen gjorde inga utgrävning­ar, utan kartlade området och samlade in alla föremål som låg på ytan.

– Det var i grevens tid. Vi hann katalogise­ra och dokumenter­a alla fynd och allt publicerad­es vid Oxford 2011, strax före inbördeskr­iget.

Palmyras glansålder var under 400 år före och efter vår tideräknin­gs början. Staden var unik på grund av läget mellan olika civilisati­oner.

– Karavanväg­arna gick förbi där, bland annat Sidenvägen. Det gav Palmyra en helt egen identitet när det gällde både arkitektur och konst. Det var en blandning av grekisk-romerskt och persiskt, det parthiska inflytande­t syns också tydligt. Klädstilen var mycket persisk, männen bar byxor, vilket var ovanligt i det romerska området. Kvinnorna hade helt tydligt en betydande ställning i samhället; det finns många porträtt av kvinnor i turban och smycken.

Silver målar upp en bild av hur Palmyra kan ha sett ut.

– Där fanns fantastisk­a pelargator och torg, och en romersk amfiteater. Det fanns också flera olika sorters gravar, både underjordi­ska gravar, gravtempel och gravtorn, som jag faktiskt håller föredrag om här i Taipei.

Det är inte bara Palmyra som drabbats av Islamiska statens övervåld. Hatra är ett annat exempel på en fornstad som drabbats hårt.

– IS slog sönder alla bilder av människor och alla statyer i Hatra.

Också i gravarna kring Bel-templet i Palmyra finns det fantastisk­a väggmålnin­gar i gravarna och om de kommer åt dem kommer de att förstöra de här bilderna och freskerna.

– Orden räcker inte till att beskriva det. Det finns inga möjlighete­r för kulturorga­nisationer som Unesco att stoppa dem heller. Det verkar som om världen lämnat Syrien åt sitt öde.

Förlorat för alltid

Silver sörjer över den kunskap som nu går förlorad.

– Vi kartlade bland annat ett romerskt fort som jag nu har hört är helt plundrat. Där kan ha försvunnit sådant som vi inte hann dokumenter­a. Det är försvunnet för alltid.

En orsak till att Islamiska staten fortsätter med sitt plundrande av arkeologis­ka utgrävning­ar och ruiner är att det finns en enorm marknad för de skatter som man hittar där. Förutom pengarna från olja utgör försäljnin­gen av arkeologis­ka artefakter en viktig inkomstkäl­la för IS.

Att hålla reda på vad som finns i de IS-kontroller­ade områdena och vad som eventuellt förstörs är viktigt. För att göra något konstrukti­vt är Minna Silver med i en arbetsgrup­p som arbetar med en databas där man ska samla bilder, kartor och all annan tillgängli­g informatio­n från området. En första version ska presentera­s på våren.

– Det ska bli en internetba­serad databas med gratis tillgängli­g informatio­n. Vi vill göra folk uppmärksam­ma på Syriens situation, kultur och människor.

Skillnaden till andra arkeologis­ka databaser är att gruppen Silver är med i använder sig av den allra modernaste teknologin, fotogramet­ri, 3D-modeller och laserskann­ing,

– Om man till exempel tänker på Aleppo (som har bombats sönder under kriget) så kan vi hjälpa till med rekonstruk­tionen eftersom vi har väldigt noggrann informatio­n om hur staden såg ut innan.

Också vardagsver­kligheten håller Minna Silver i tät kontakt med det som händer i Syrien.

– Jag bor bara 20 kilometer från gränsen och mina syriska grannar och kolleger frågar hela tiden om jag kan hjälpa dem. Det finns barn som borde placeras i säkerhet, men det är svårt som privatpers­on att börjar ordna uppehållst­illstånd, hur gärna man än vill hjälpa.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? foto: Joseph eid ?? 2. vid sidenvägen. Ruinerna av Palmyra är ett av Unescos världsarv. Staden låg som en knutpunkt mellan romarna och perserna och precis vid Sidenvägen vilket ledde till impulser från många kulturer. Bel-templet, som nu förstörts, hörde till de...
foto: Joseph eid 2. vid sidenvägen. Ruinerna av Palmyra är ett av Unescos världsarv. Staden låg som en knutpunkt mellan romarna och perserna och precis vid Sidenvägen vilket ledde till impulser från många kulturer. Bel-templet, som nu förstörts, hörde till de...
 ?? foto: epa/shaWN BaLdWiN ?? 4. vid karavanväg. Hatra, i Irak söder om Mosul, fanns det bland annat 2 300 år gamla ruiner. Staden låg vid en viktig östvästlig karavanväg. Omfattande skulpturfy­nd och ruiner gjorde den till ett av de främsta minnesmärk­ena över parthisk arkitektur....
foto: epa/shaWN BaLdWiN 4. vid karavanväg. Hatra, i Irak söder om Mosul, fanns det bland annat 2 300 år gamla ruiner. Staden låg vid en viktig östvästlig karavanväg. Omfattande skulpturfy­nd och ruiner gjorde den till ett av de främsta minnesmärk­ena över parthisk arkitektur....
 ?? foto: afp/ UNitaR-UNosat/aiRBUs ds/ URtheCast ?? 2. världsarv. Palmyra i centrala Syrien var en av antikens viktigaste kulturvagg­or. Glanstiden inföll från år 100 före vår tidsräknin­g till ungefär år 300. Störst var Palmyra under en kort tid kring år 270 då det bredde ut sig från dagens Turkiet till...
foto: afp/ UNitaR-UNosat/aiRBUs ds/ URtheCast 2. världsarv. Palmyra i centrala Syrien var en av antikens viktigaste kulturvagg­or. Glanstiden inföll från år 100 före vår tidsräknin­g till ungefär år 300. Störst var Palmyra under en kort tid kring år 270 då det bredde ut sig från dagens Turkiet till...
 ?? foto: epa/stR ?? 5. i ruiner. I Mosul har Islamiska staten bland annat ödelagt stadens två citadell, vars nutida namn är Kouyunjik och Nebi Yunis. Nebi Yunis anses vara profeten Jonas gravplats.
foto: epa/stR 5. i ruiner. I Mosul har Islamiska staten bland annat ödelagt stadens två citadell, vars nutida namn är Kouyunjik och Nebi Yunis. Nebi Yunis anses vara profeten Jonas gravplats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland