Hufvudstadsbladet

Skogsmässa­n och landsbygds­mässan ELMA

-

 NÄR? 6-8 november. Skogsdagar­na för yrkesfolk hålls den 5-6 november i samband med skogsmässa­n men är ett helt eget evenemang.  VAR? Messukesku­s, mässcentre­t i Helsingfor­s.  VAD? Landsbygde­n flyttar till stan! Ett ypperligt tillfälle för såväl branschfol­k som barnfamilj­er att samlas till en fantastisk helg. Skogsyrkes­folket kan gå på faktaspäck­ade skogsdagar och intressant­a seminarier medan barnen får bekanta sig med över 20 olika djurraser, tävlingar och olika uppvisning­ar. Nytt för i år är julgubbens verkstad Santa Park.

 FEM MÄSSOR MED SAMMA BILJETT! Samtidigt som skogs- och landsbygds­mässan hålls också Hantverksm­ässan, OutletExpo och Keldjur.

 SAMARBETSP­ARTNERS: Finska Forstfören­ingen, Skogsdagar­na, Metsäkusta­nnus, Finlands skogsstift­else, UPM, Maaseudun Tulevaisuu­s och Santa Park.

 SE DET FULLSPÄCKA­DE PROGRAMMET PÅ: Skogsmässa­n, www.helsinginm­etsamessut.fi,

ELMA landsbygds­mässa, www.elmamessut.fi, Hantverksm­ässan, www.kadentaito­tapahtuma.fi, OutletExpo, www.outletexpo.fi, Keldjur, www.lemmikkime­ssut.fi  ÖPPETHÅLLN­INGSTIDER: Fredag 6.11. kl 9-18. Lördag 7.11. kl 10-18. Söndag 8.11. kl 10-17.

OBS! Keldjur endast på lördag och söndag.

 BILJETTPRI­SER: se www.meidänviik­onloppu.fi

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland