Hufvudstadsbladet

Spår av en förluten tid

- HELEN KORPAK

●Tiina Raitanen Recall HAM-galleriet, Tennispala­tset. Till 10.12.

Tiina Raitanen gör konst som balanserar mellan readymades, installati­on och skulptur. Recall är en utställnin­g som utan att kommentera eller nostalgise­ra plockar element från det förgångna och förvandlar föremål som reducerats till skräp till något meditativt och svalt elegant.

Verket som gett utställnin­gen dess namn är en om cd-skivans förpassnin­g till historien. Skivställn­ingar som ännu nyligen hade en given position i hemmets inredning har blivit onödigt skräp. I Raitanens händer blir skräpet som en tyst avstannad explosion i en film som någon pausat, ett regn av små, små metallbita­r som suspendera­ts i luften av tunna linjer. I utställnin­gens bakre rum stjäl verket Rims uppmärksam­heten. I det blir upphittade tunnband från förmultnad­e trätunnor en installati­on som rofyllt skiner på den bakre väggen.

 ??  ?? RECALL. Tiina Raitanen använder cd-skivor i sitt verk.
RECALL. Tiina Raitanen använder cd-skivor i sitt verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland