Kai Matts­son

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Fa­milj: Fru Ina­ri, två sö­ner, Se­basti­an och Ken­neth. Son till Sei­ja och Gun­nar Matts­son, född 1965.

●●Hu­vud­per­son i Gun­nar Matts­sons be­röm­da Prin­sen.

●●Fa­vo­rit­bok: Och so­len har sin gång – Er­nest He­ming­way

●●Fa­vo­rit­film: Den tred­je man­nen – re­gis­se­rad av Ca­rol Reed.

●●Fa­vo­rit­ho­tell: Grand Ho­tel

Stock­holm.

●●Fa­vo­rit­mat: Lax­sop­pan på Re­stau­rang Kuu.

●●Fa­vo­rit­syss­la: Sim­ning.

●●Kar­riär: Vd för Es­bo Tu­rism (nu­me­ra Vi­sit Espoo), vvd för Hai­ko Gård, vd för kon­gress­ho­tel­let i Lång­vik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.