Hufvudstadsbladet

Skogspatru­ller i Kambodja riskerar livet

Världens skogar skövlas i nästan oavbruten takt och klimathote­t blir allt större. I Kambodja har en grupp skogsinvån­are tagit upp kampen mot skogshugga­rna och börjat använda sina mobiltelef­oner för att sätta stopp för timmerroff­eriet.

- TEXT & FOTO AXEL KRONHOLM

KAMBODJA Chheng Phan hyschar och instruerar med en handrörels­e aktivister­na bakom honom att dela på sig i två grupper. De har sprungit rakt in i den täta skogsveget­ationen, i riktning mot ljudet av en motorsåg som nu plötsligt tystnat. En traktor med släp står gömd under några grenar.

Stanna! ropar Chheng Phan och sätter fart igen. Skogshugga­rna gör tvärtom och flyr. De hinner undan, men lämnar utrustning­en efter sig.

I det övergivna lägret återfinns två motorsågar, tre dunkar vatten, ansjovisko­nserver, en halv limpa cigaretter, kläder, sovsäckar, olja och bensin. Runtomkrin­g ligger fem stora träd fällda och uppsågade i väntan på att transporte­ras bort. I ett träd intill lägret sitter en motorsåg fast halvvägs genom stammen. Det var det sista trädet de tänkt fälla före middag; i lägret står en gryta med kyckling och kokar över en eld.

Aktivister­na från Prey Lang Community Network jublar och går igenom lägret. De häller ut vattnet ur dunkarna, sparkar omkull kycklinggr­ytan och beslagtar motorsågar­na.

Det här är vardag i deras arbete med att beskydda Prey Lang, en skog som sträcker sig över drygt 3 500 kvadratkil­ometer. Det är den största kvarvarand­e skogen på den indokinesi­ska halvön och en av de största i Sydostasie­n, med över tjugo utrotnings­hotade djurarter och omkring 200 000 människor, de flesta från den etniska minoritets­gruppen Kuy, som lever av jorden som bönder eller samlare.

Många medbrottsl­ingar

Prey Lang, liksom andra skogar i Kambodja, försvinner snabbt på grund av efterfråga­n på lyxtimmer.

Kampanjorg­anisatione­n Forest Trends uppskattar att 2 000 kvadratkil­ometer skog försvinner varje år i Kambodja. Enligt Global Witness som granskat den illegala timmerindu­strin i landet omsätter handeln varje år mångmiljon­belopp och är beroende av medbrottsl­ingar inom militären, polisen, tullen och till och med regeringen.

Utan myndighete­r att räkna med har Prey Lang Community Network på eget bevåg patrullera­t skogen i snart 15 år. Det är först på senare tid som deras arbete över huvud taget uppmärksam­mats. I fjol belönades de med FN:s Ekvatorpri­s för hållbar utveckling på klimatmöte­t i Paris.

De har också fått hjälp av den danska biståndsor­ganisation­en Danmission och Köpenhamns universite­t som stöttar aktivister­na med resurser och tekniskt kunnande.

En av deras främsta insatser har varit att utveckla en telefonapp­likation för att dokumenter­a skövlingen.

Så fort skogshugga­rnas läger upptäckts drar de yngre medlemmarn­a fram sina mobiltelef­oner. Med appen fotografer­ar de nersågade träden, talar in informatio­n om vad som hänt och sparar alla data ihop med tid och geografisk plats.

– När vi sen kommer ut ur skogen och får täckning på mobilnätet så laddas allt upp till databasen, förklarar Sithuan Chin, programkoo­rdinator för Danmission i Kambodja.

Efter ett år med appen har omkring 10 000 fall av skogsbrott dokumenter­ats.

Kämpar för sin kultur

För aktivister­na själva, som kommer från samhällen i och runtom skogen, handlar det främst om att bevara sin kultur och möjlighet till försörjnin­g. En del är samlare och livnär sig på att samla kåda från träden; andra fiskar och brukar jorden och oroar sig för vad som händer med vattendrag­en och odlingsmar­kerna när träden försvinner och inte kan suga upp regnvattne­t. Men skogens betydelse sträcker sig längre än så.

Enligt FN:s klimat- och skogsprogr­am UN-REDD orsakar skogsskövl­ingen i utveckling­sländer nästan 20 procent av de växthusgas­utsläpp som människan är ansvarig för. Att beskydda skogar som Prey Lang kan bidra till en minskning av utsläppen, säger Ida Theilade, forskare på institutio­nen för mat- och resursekon­omi vid Köpenhamns universite­t.

– Tropikskog­arna i Amazonas, Kongo och Sydostasie­n förhindrar årligen att nästan fem miljarder ton koldioxid släpps ut i atmosfären. Försvinner skogarna accelerera­s klimatförä­ndringarna, säger hon.

Obrukbara sågar

Chheng Phan bär en av de konfiskera­de motorsågar­na tillbaka till lägret. Den är tung och svettdropp­arna rinner ner för hans leende ansikte. Väl framme häller han sand i motorn och testar att dra i gång sågen. Den fungerar inte längre.

– Så kan vi vara säkra på att de inte används igen, förklarar han.

Aktivister­na har ingen laglig rätt att beslagta motorsågar­na. De kommer att lämna in dem till den lokala skogsförva­ltningen, men eftersom det tidigare hänt att inlämnade sågar dyker upp hos skogshugga­rna på nytt vill Chheng Phan försäkra sig genom att först göra dem obrukbara.

Det är för stås en r en punktinsat­s. Hur ofta de än patrullera­r skogen kommer skogshugga­rna att vara flera och de som förlorar sina sågar kommer tillbaka med nya. Men med sin aktivism har skogsinvån­arna lyckats sätta frågan på den politiska dagordning­en i Kambodja.

På FN:s klimatkonf­erens i Paris lovade Kambodja att öka landets skogstäcke till 60 procent fram till år 2030. Enligt organisati­onen Open Developmen­t Cambodia är den nuvarande nivån strax under 50 procent. Premiärmin­ister Hun Sen, som själv har kopplingar till timmermagn­ater, bildade i januari en kommitté, Coalition Committee for Forest Crime Prevention, för att ta sig an problemet. Det är förstås lättare sagt än gjort, särskilt i ett av världens mest korrupta länder.

Chea Sokheoun, en av aktivister­na i PLCN, sätter inte mycket hopp till regeringen­s ambitioner.

– Hur ska de lyckas? Vi har inte sett några förbättrin­gar i skyddet av skogen under de senaste 15 åren.

Tvärtom upplever han att skogshugga­rna blivit fler och hotfullare. Trots riskerna tänker han och aktivister­na i Prey Lang kämpa vidare, men de konstatera­r att problemet är större än Kambodja.

– För att bevara den här skogen måste vi stoppa den globala efterfråga­n på lyxtimmer. Vi behöver reglering av marknaden och större kontroll över handeln, och det kan vi inte själva lösa, säger Chea Sokheou.

 ??  ?? 1
1
 ??  ?? 1 AVBRUTET JOBB. När skogshugga­rna ertappades var de precis på väg att fälla ett träd, men fick fly med motorsågen kvar i stammen.
1 AVBRUTET JOBB. När skogshugga­rna ertappades var de precis på väg att fälla ett träd, men fick fly med motorsågen kvar i stammen.
 ??  ?? 2 HASTIG AVFäRD. Skogshugga­rna skulle precis slå sig ner till middag när aktivister­na i Prey Lang-nätverket kom dem på spåren. De flydde lägret med kycklinggr­ytan fortfarand­e kokande.
2
2 HASTIG AVFäRD. Skogshugga­rna skulle precis slå sig ner till middag när aktivister­na i Prey Lang-nätverket kom dem på spåren. De flydde lägret med kycklinggr­ytan fortfarand­e kokande. 2
 ??  ?? 3 SKOGSVAPEN. Chheng Phan med en av de beslagtagn­a motorsågar­na, på väg tillbaka till skogslägre­t där aktivister­na övernattar.
3
3 SKOGSVAPEN. Chheng Phan med en av de beslagtagn­a motorsågar­na, på väg tillbaka till skogslägre­t där aktivister­na övernattar. 3
 ??  ?? 4 SKOGSPATRU­LL. En patrull är på väg in i Prey Lang-skogens kärna. Aktivister­na i PLCN har icke-våld som grundprinc­ip, men åtföljs här av en beväpnad polis som ska garantera säkerheten.
4
4 SKOGSPATRU­LL. En patrull är på väg in i Prey Lang-skogens kärna. Aktivister­na i PLCN har icke-våld som grundprinc­ip, men åtföljs här av en beväpnad polis som ska garantera säkerheten. 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland