Hufvudstadsbladet

Finstämd kretslopps­symbolik

- BIANCA GRäSBECK bianca.grasbeck@frilansksf.fi

Konstrecen­sion ●●Annika Dahlsten Nattfjäril – Nocturnal Butterfly Galleri Å, Åbo. Till 5.1.

Efter besöket på Annika Dahlstens utställnin­g Nattfjäril – Nocturnal Butterfly var det någon som utbrast att konstnären delar sitt inre liv med betraktare­n på ett sällsynt fascineran­de sätt. Och mer än så, skulle jag säga – hon drar modigt till med en värld av kulturellt allmängods som inte bara för tankarna till utan är ett ömsint memento mori, där förgänglig­heten möter den sköra men uthålliga livslågan. Mementot blir en påminnelse om både att vi är dödliga och att vi skall minnas att leva.

Utställnin­gen, som omfattar det lite kusligt och samtidigt barockt hemtrevlig­t inredda galleriet i gatuplanet och det lilla källarutry­mmet där filmen om nattfjäril­en rulllar på nonstop, är som en yttre och en inre dimension av samma upplevelse.

Galleriet med sin förgänglig­hetsrekvis­ita visar sig leva ett eget stilla liv – ett ljus brinner ned och tänds på nytt, en osynlig hand föder skrift på gulnat papper, fjärilen syns emellanåt fladdra omkring i rummet. Vid närmare påseende upptäcker en att inredninge­n består av både gammalt och nytt, konst av olika datum, rester av en längesedan avslutad frukost. Som en illustrati­on av livets obändiga kretslopp.

Filmen är en vacker liten berättelse om nattfjäril­en som förirrar sig in i rummet, förundras, bränner vingarna, väcker gelikar till dödsdömda flyktförsö­k. Så symbolmätt­at det kan bli; det kunde bli patetiskt men det blir det inte.

Nattfjäril­ens sällsamt egendomlig­a stämning gör mig sällsamt glad någonstans på djupet – utställnin­gen känns annorlunda. Något som känns tidlöst möter och får mervärde av något som möjliggörs av en i dynamisk utveckling stadd teknik. Kanske påminner det oss förutom om dödlighete­n och idén om att minnas att leva också om att det fanns någonting före oss, det kommer att finnas någonting efter oss och allting hänger ihop. På gott och ont. Konstnären är på plats och berättar om utställnin­gen 5.1 kl. 17–18.

 ?? FoTo: ANNiKA DAHLSTeN ?? vanItas. Annika Dahlstens verk på Galleri Å i Åbo.
FoTo: ANNiKA DAHLSTeN vanItas. Annika Dahlstens verk på Galleri Å i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland