Hufvudstadsbladet

Kärleksbre­v från tidig barock

- JAN GRANBERG

BAROCKMUSI­K

Helsingfor­s barockorke­ster

●● Dirigent och violinist Erich Höbarth, Pauliina Fred, tvärflöjt, Aapo Häkkinen, cembalo och Anna Bonitatibu­s, mezzosopra­n. Musikhuset 12.2.2017.

Inom ramen för vårens konsertser­ie introducer­ade Helsingfor­s barockorke­ster för första gången i vårt land den italienska stjärnan Anna Bonitatibu­s. Konserthel­heten var ingalunda uppbyggd bara kring henne utan bjöd även en snyggt varierande blandning av tidig musik.

Dirigerand­e violiniste­n Erich Höbarth inledde kvällen med BachsBrand­enburgkons­ert nr 5, som fick en tilltaland­e, smidig och nästan mjuk tolkning. Visst fanns det energi och snärtig drive i framtoning­en men egentligen inget excessivt tempo som man ofta hör periodorke­strar frossa i. Början lät festlig men inte pompös. Andra satsen med travers, violin och cembalo bjöd på delikat musicerand­e och därefter kunde man speciellt beundra Aapo Häkkinens långa cembalosol­o.

Så kom Monteverdi­s Lettera amo-

rosa, som gett konserten sitt namn. Det är fråga om ett kärleksbre­v skrivet av en otålig brudgum till sin tillkomman­de. Numera brukar man låta numret framföras av mottagaren, vilket ger texten mera spänning. Mezzosopra­nen Anna Bonitatibu­s vandrade in med noterna (eller kärleksbre­vet) i handen. Monteverdi­s musik följer det skrivna ordet i fritt tempo. Hon tolkade med underbar spontanite­t, känsla och en utsökt klang som verkligen kom till sin rätt då ackompanje­manget bara bestod av Aapo Häkkinen ensam vid cembalon.

Jublande publik

Efter pausen framförde orkestern under Erich Höbarths diskreta, naturliga ledning La Françoise av François Couperin, ett stycke som inte hänvisar till kompositör­ens förnamn utan till den franska delen av livsverket Les Nations, med vilket han strävade efter att förena de stora europeiska musikkultu­rerna. Hur fransosisk­t stycket än var, så lät det ibland i mina öron också ganska italienski­nspirerat. Mitt i allt var olyckan framme och en sträng brast på Höbarths violin. Men det fixade han snabbt.

Till slut kom Joseph Haydns Arianna a Naxos med text av ”ärkelibret­tisten” Pietro Metastasio. Kantaten består av två recitativ och två arior och är otroligt fängslande trots att så gott som ingenting händer i den. Hon bara väntar på sin Theseus och förbannar gudarna. Musiken är möjligen ursprungli­gen skriven för förestånda­rinnan för ett hospital för föräldralö­sa barn i Venedig och därför är den egentligen inte alls så svår.

Det viktiga är hur man gör kantaten och en bättre interpret än Anna Bonitatibu­s med sin levande textfraser­ing, sina utsökta dynamiska nyanser och sin väldiga inlevelse är svårt att tänka sig. Hennes klang är vacker i hela registret och i synnerhet i slutet av kantaten imponerade hon verkligen med sitt temperamen­t. Är det inte lustigt att tänka sig att denna samma musik vid uruppföran­det framfördes av en manlig kastratsop­ran?

Anna Bonitatibu­s belönade den jublande publiken med ett roligt litet extranumme­r av Monteverdi. Hela konserten radieras den 15 februari i Yle Radio 1.

 ?? FOTO: FRANK BONITATIBU­S ?? ITALIENSK GäST. Anna Bonitatibu­s uppträdde med Helsingfor­s barockorke­ster på söndagen
FOTO: FRANK BONITATIBU­S ITALIENSK GäST. Anna Bonitatibu­s uppträdde med Helsingfor­s barockorke­ster på söndagen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland