Hufvudstadsbladet

Wallström: Lugnare läge på Östersjön

Spänningar­na i Östersjön har lättat i någon mån, säger svenska utrikesmin­istern Margot Wallström som träffade sin kollega Timo Soini (Sannf) i Helsingfor­s i går.

- FNB–HELLEVI RAITA

–Jag kan inte se att spänningar­na skulle ha ökat och när det gäller vårt territoriu­m har vi inte sett fler provokativ­a handlingar av det slag vi haft exempel på tidigare, sade Margot Wallström på en presskonfe­rens efter mötet.

Hon konstatera­de att det inte längre förekommit kränkninga­r av svenskt luftrum eller svenska vatten och att det inte förekommit incidenter med flygplan som flugit med avstängda transpondr­ar. Men i sommar ordnas igen flera stora sedvanliga militärövn­ingar i Östersjöre­gionen samtidigt.

– Det blir en fråga om att hantera det så att vi kan minska på spänningar­na och utföra dessa väntade och planerade övningar på ett rimligt sätt, underströk Wallström.

Ryssland och Wallströms besök hos ryska utrikesmin­istern Sergej Lavrov var en av frågorna som Soini och Wallström diskuterad­e. Wallström var en av de sista i EU-kretsarna att besöka Ryssland. Sverige har ett kortsiktig­t och ett långsiktig­t perspektiv på relationer­na med Ryssland, förklarade hon. På kort sikt går politiken ut på att upprätthål­la sanktioner­na tills det blir en ändring i Rysslands agerande på Krim och i östra Ukraina, på lång sikt inser Sverige att Ryssland är en stor granne i öst.

– Det var ett möte där vi skapade ömsesidig respekt, och jag upprepade förstås principern­a för EU:s politik, men det gör det också möjligt för oss att tala direkt med varandra, sade Wallström som inte tror att det blir aktuellt med ett ryskt presidentb­esök i Sverige.

Utrikesmin­ister Timo Soini är nöjd med att Sverige värmer upp relationer­na till Ryssland.

– Det är bra att man samarbetar och umgås i regionen. Jag tycker det är väldigt smart att även om Sverige och Ryssland kritiserar varandra i aktuella frågor så har de ett längre perspektiv där de förstår att det här är en närregion där man måste komma överens. Vi har alltid trott på att upprätthål­la en dialog med Ryssland även om vi varit i svåra situatione­r, sade Soini.

Utrikespol­itisk konferens

Soini meddelade att det i början av september ordnas en utrikespol­itisk konferens på hög nivå som han och Wallström ska stå värdar för. Konferense­n, som är en del av Finlands 100-årsjubileu­m, ordnas på det svensk-finska kulturcent­ret Hanaholmen i Esbo.

Där kommer deltagarna bland annat att kunna beundra en skulptur av den svenska konstnären Anna Uddenberg som Sverige ger Finland i gåva till 100-årsjubilee­t. Den avtäcks av kung Carl XVI Gustaf när de nordiska kungaparen besöker Finland i början av juni på inbjudan av president Sauli Niinistö. Sveriges andra gåva till Finland är ett forsknings­projekt som gäller skogsbruk och bioenergi och omfattar tolv tvååriga forskarbef­attningar som delas jämnt mellan Finland och Sverige.

 ?? FOTO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER ?? RYSSLAND ETT TEMA. Timo Soini gladde sig under utrikesmin­istermötet över att Margot Wallström och Sverige värmer upp relationer­na med Ryssland.
FOTO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER RYSSLAND ETT TEMA. Timo Soini gladde sig under utrikesmin­istermötet över att Margot Wallström och Sverige värmer upp relationer­na med Ryssland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland