Hufvudstadsbladet

En dans om kärlek, kvantfysik och biodling

- ●●Nick Payne: Constellat­ions BARBRO ENCKELL-GRIMM kultur@hbl.fi

Regi: Anna Veijalaine­n. översättni­ng till finska: Sonja Sorvola. Scenografi: Alisha Davidow. Ljusplaner­ing: Jere Kolehmaine­n. Ljudplaner­ing: Juha Tuisku. Koreografi: Arbetsgrup­pen Saikkonen, Sorvola, Veijalaine­n. På scen: Sami Saikkonen och Sonja Sorvola. Premiär på Koko-teatern 25.3.

Är kärleken ett hoppfullt eller hopplöst projekt?

Kokoteater­ns uppsättnin­g av Nick Paynes dansförest­ällning Constellat­ions ger inget svar, men cirklar kring frågan, likt elektroner kring nukleonen eller bina kring blomman.

På en rund scen (i taket hänger en stiliserad interiör från en bikupa) omgiven av publiken möts kvantfysik­ern Marianne, en mjuk och smidig men också målmedvete­n Sonja Sorvola, och biodlaren Roland (Sami Saikkonen), en man som gör sitt bästa för att följa och stöda, men som i omedveten kantighet emellanåt ramlar, förlorar greppet.

Arbetsgrup­pen står för koreografi­n och Anna Veijalaine­n är regissör. De tar fasta på tillvarons obönhörlig­a framfart med oss, hur vi ständigt rör oss i samma omloppsban­a, oförmögna att både mötas och frigöra oss. ”Om vi bara, som bina, kunde veta varför vi är här”, som Roland säger.

Han håller upprepade, korta anföranden om bisamhälle­t och binas livslopp, målmedvete­nhet och instinkter. Mariannes hållning till ämnet fysik är mer abstrakt och hon är kanske mer medveten om sina möjlighete­r att styra sitt liv – tills hon helt förlorar den förmågan (mer om den saken ska inte avslöjas här).

Initiativ och sabotage

Bekantskap­en mellan Marianne och Roland inleds med hennes fråga om han kan slicka sin egen armbåge. Där blir en romans med komplikati­oner, stickspår med otrohet och återkomman­de försök att försonas, frierier och avvisanden i olika turer. I deras dans där de möts och skiljs åt – i en scen slår han henne – kan man utläsa både önskan att mötas och det svåra att göra det utan att förlora sig. Kropparna attraheras och repelleras. Scenerna är utformade som initiativ, emellanåt sabotage, omtagninga­r och så nya ingångar.

Sorvola och Saikkonen är skickliga. De förmår, i motsats till sina rollperson­er, se, invänta och ta in den andra. De rör vid varandra, men låter motspelare­n behålla sin rörelsefri­het.

Det sorgliga i föreställn­ingen är inte det olyckliga slutet, utan snarare att de två aldrig kan hålla sig själva eller den andra kvar innan allt redan är förlorat.

 ?? FOTO: ANNA AALTO ?? KOMPLIKATI­ONER. Sonja Sorvola och Sami Saikkonen möts och skiljs åt i
Constellat­ions.
FOTO: ANNA AALTO KOMPLIKATI­ONER. Sonja Sorvola och Sami Saikkonen möts och skiljs åt i Constellat­ions.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland