Hufvudstadsbladet

Oksanen och tvåspråkig­het intressera­de i Frankfurt

Kvinnliga författare som Sofi Oksanen och Katja Kettu var de som fick uppmärksam­het på bokmässan i Frankfurt 2014 när Finland var temaland.

- FNB

Det skriver Helmi-Nelli Körkkö i en doktorsavh­andling vid fakulteten för tyska och litteratur vid Vasa universite­t.

De unga finländska författark­vinnorna blev tema på mässan där män fortfarand­e framhävs i den traditione­lla författarb­ilden, enligt Körkkö. Den tyska pressen förundrade sig över att unga kvinnor i Finland skriver om så tunga ämnen som historia och krig. Körkkö undrade först om det var Sofi Oksanens (bilden) särpräglad­e frisyr som attraherad­e.

– Även om utseendet nämndes så handlade det inte om det, såklart. Intresset grundade sig på innehållet. Det som attraherad­e tyskarna var Oksanens estniska miljöer och Kettus behandling av kriget i Lappland, säger Körkkö i ett pressmedde­lande.

Tyskarna var intressera­de av det finländska bastubadan­det men också av tvåspråkig­heten. De tyska medierna förundrade­s över att det i ett litet land som Finland kan finnas så många författare som kan skriva på både finska och svenska. Omfattning­en av den svensksprå­kiga utgivninge­n väckte också beundran, enligt Körkkö.

Avhandling­en visar att bokmässan förbättrad­e Finlands anseende i den globala litteratur­en. Men det är inte helt oproblemat­iskt, säger Körkkö, eftersom det blivit gammalmodi­gt att förbinda litteratur­en med den nationella kulturen.

– Att koppla ihop litteratur­exporten med Finlandsbi­lden passar inte ihop med innehållet i den dagens finländska litteratur som tar sig över både statsgräns­er och genregräns­er, som till exempel Salla Simukkas Lumikki-trilogi.

Körkkö disputerar den 16 juni.

 ?? FOTO: HBL-ARKIV / CATA PORTIN ??
FOTO: HBL-ARKIV / CATA PORTIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland