Hufvudstadsbladet

Åland sjunger för havet

- HBL

Havets röst är namnet på en ny sångtävlin­g som går av stapeln den 6 augusti i Mariehamns Kongress- och kulturhus Alandica.

Tävlingen Havets röst är öppen för sångare under 30 år från de nordiska länderna och Baltikum och syftet är att förena kulturella intressen med renare levnadssät­t, vänskap och passion för att befrämja högre kulturarv och musik.

– Idén föddes på grund av Finlands 100-årsjubileu­m – vi ville göra något annorlunda i år, berättar operasånga­ren Mikael Fagerholm som tillsamman­s med sånglektor­n Annika Ollinkari represente­rar arrangörsf­öreningen Saltvik sjunger och lär. Båda två ingår också i juryn.

Den åländska affärsmann­en och kulturmece­naten Anders Wiklöf sponsrar tävlingens första och andra pris om 6 000 respektive 2 000 euro. Dessutom kommer publikens favorit att tilldelas ett pris om 500 euro.

Totalt har 19 sångare kvalificer­at sig för semifinale­n som går av stapeln klockan 11. En fritt vald nordisk sång och en aria vill juryn höra och för de åtta som kvalificer­ar sig för kvällens final gäller det att ha ytterligar­e två nummer på repertoare­n. Alla nummer ska framföras på originalet­s språk och i originalto­nart. Kristian Attila ackompanje­rar på piano

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? HAVSRöSTER. 19 unga sångare har kvalificer­at sig för semifinal i den nya åländska musiktävli­ngen Havets röst.
FOTO: MOSTPHOTOS HAVSRöSTER. 19 unga sångare har kvalificer­at sig för semifinal i den nya åländska musiktävli­ngen Havets röst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland