En rik­tigt ton­fis­kfa­vo­rit

Även koc­kar gil­lar enk­la re­cept. Den här så­sen är fan­tas­tisk och många tror att det lig­ger tim­mar av ar­be­te bakom re­sul­ta­tet. Men det hand­lar om en hand­full in­gre­di­en­ser och ba­ra två mi­nu­ter på spi­sen.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter -

För 4 per­so­ner, 15 mi­nu­ter:

2 bur­kar ton­fisk i vat­ten (300 g av­run­nen vikt)

4 dl kok­bar crè­me fraiche

2 msk grön­pep­par

1 tsk grön­saks­bul­jong i pul­ver­form grov­ma­len svart­pep­par salt

Att äta till:

pas­ta

1 msk oliv­ol­ja svart­pep­par blan­da­de sal­lads­blad

2–3 to­ma­ter

1/2 röd pap­ri­ka

1 li­ten röd­lök färsk myn­ta

Gör så här:

1. Ko­ka pas­tan i lätt­sal­tat vat­ten. Låt den rin­na av i durk­slag och häll till­ba­ka i ka­strul­len. Till­sätt oliv­ol­ja och svart­pep­par. Blan­da runt.

2. Ko­ka sam­ti­digt upp crè­me fraiche i en ka­strull. Smu­la ned av­run­nen ton­fisk och sma­ka av med grön­pep­par och grön­saks­bul­jong. Låt sju­da 2 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och en nypa grov­mald svart­pep­par.

3. Lägg upp pas­tan i djupa tall­ri­kar. För­de­la så­sen över och gar­ne­ra med färsk myn­ta el­ler per­sil­ja. Rik­tigt med sal­lads­grön­sa­ker sma­kar gott till.

FO­TO: TT

Ton­fis­k­pas­ta med grön­pep­par är hur en­kel som helst att la­ga och bland det go­das­te man kan äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.