RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter -

HBL 13.6 s.7: I ar­ti­keln ”Rät­te­gång­en mot Il­ja Ja­nit­skin sta­kar ut ytt­ran­de­fri­he­tens grän­ser” påstods fel­ak­tigt den 11.6 att jour­na­lis­ter­na Re­bek­ka

Härkö­nen och Lin­da Pel­ko­nen skul­le hö­ra till dem som har väckt åtal mot MV-leh­ti. Den ak­tu­el­la rät­te­gång­en mot Il­ja Ja­nit­skin och Jo­han Bäck­man i Helsing­fors tings­rätt gäl­ler mål­sä­gan­de Jes­sik­ka Aros åtal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.