Färs­bif­far med to­mat­sås

Det är in­te al­la för­un­nat att kun­na tän­da en grill. vill man än­då kom­ma åt sma­ken kan en bacon­biff med lätt­la­gad to­mat­sås stil­la su­get.

Hufvudstadsbladet - - News -

för 4 per­so­ner, 25 mi­nu­ter

500 g nöt­färs

1 pa­ket bacon, ca 140 g

3 msk fin­hac­kad gul lök

1 ägg

1 vit­löks­klyf­ta

1 msk fin­hac­kad, färsk tim­jan

1 msk fransk se­nap, Dijon­typ

1 msk konc. kalv­fond

smör och raps­ol­ja

svart­pep­par

till så­sen:

4 msk konc. to­mat­puré

3 1/2 dl vat­ten

1 tär­ning grön­saks­bul­jong majs­stär­kel­se

1 tsk

soc­ker salt och pep­par

att äta till:

pas­ta

soc­ke­rär­tor

Gör så här:

1. Hac­ka den gu­la lö­ken och strim­la bacon­ski­vor­na fint. Stek lök och bacon med någ­ra drop­par ol­ja i 1 mi­nut. Ta upp och låt sval­na. 2. Blan­da kött­färs med lök- och bacon­bland­ning­en, ägg, ri­ven vit­lök, hac­kad tim­jan, fransk se­nap, kalv­fond och svart­pep­par. Salt be­hövs säl­lan då bacon och fond är salt nog. For­ma 4 sto­ra el­ler 8 mind­re bif­far och stek 3–4 mi­nu­ter per si­da i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja. 3. Ko­ka upp to­mat­puré och vat­ten. Smu­la i en tär­ning grön­saks­bul­jong och red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten. Sjud 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med soc­ker, salt och pep­par. Ser­ve­ra bif­far­na och to­mat­så­sen till­sam­mans med ny­kokt pas­ta och lätt­kok­ta soc­ke­rär­tor.TT

FO­TO: TT

Bacon ger smak åt färs­bif­far­na och bjuds med lätt­la­gad to­mat­sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.