Hur nöjd är du med de svensk­språ­ki­ga so­ci­a­loch häl­so­vårds­tjäns­ter­na på svens­ka?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Un­der­sök­ning­en gjor­des i maj 2018 bland 16 år fyll­da svensk­språ­ki­ga. Sam­man­lagt 1 813 per­so­ner sva­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.