EX­PE­DI­TION KA­NA­DA / ETAPP 2

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●I årets Som­ma­rä­ven­tyr fär­das HBL:s Stefan Lund­berg ge­nom Ka­na­da från kust till kust. Re­san på när­ma­re åt­ta­tu­sen kilo­me­ter går ge­nom prä­ri­er och vild­mar­ker, stor­stä­der och bort­glöm­da by­ar. Vi får mö­ta stor­sla­gen na­tur och be­rö­ran­de män­ni­sko­ö­den.

●Lä­sar­na har un­der he­la 2000-ta­let fått föl­ja med HBL:s som­ma­rä­ven­tyr. Till de mest min­nesvär­da hör fjol­å­rets el­bil­sä­ven­tyr ge­nom Eu­ro­pa, Stefan Lund­bergs 840 km långa Com­postela­vand­ring 2016 och båt­fär­den från Helsing­fors till Ra­pal­lo i Gö­ran Schild­ts köl­vat­ten som­ma­ren 2014.

Årets även­tyr spons­ras av Vol­vo Car Fin­land, Fin­lands fack­lit­te­rä­ra för­fat­ta­re rf och Svens­ka kul­tur­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.