Del av ett nät­verk

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Bud­a­pest­ba­se­ra­de smugg­lings­nät­verk som de döm­da ingick i ska ha haft fler än 15 for­don som de trans­por­te­ra­de mi­gran­ter i längs Bal­kanrut­ten, från Gre­kland mot nor­ra Eu­ro­pa.

ska ha smugg­lat fler än 1 100 per­so­ner se­dan feb­ru­a­ri 2015, en­ligt un­gers­ka myn­dig­he­ter. De tog be­talt upp till 1 500 eu­ro per per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.