Löfven: ”Sve­ri­ge går vi­da­re”

Hufvudstadsbladet - - Vm I Fotboll -

Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) tror att Sve­ri­ge går långt i her­rar­nas fot­bolls-VM i Ryss­land, men räk­nar in­te med att det hål­ler he­la vägen till guld.

– Det blir sten­tufft. Men jag ser fram­för mig att Sve­ri­ge går vi­da­re till att bör­ja med, sä­ger Stefan Löfven till journalister i sam­band med en frå­gestund i riks­da­gen.

– Det här är ett så bra och jämnt lag, som be­står av el­va in­di­vi­du­ellt skick­li­ga spe­la­re men som lag fak­tiskt blir mer än el­va. Och med en fan­tas­tisk för­bunds­kap­ten, tilläg­ger han.

Han är tvek­sam till att pe­ka ut nå­gon själv­klar vin­na­re, men räk­nar med en över­rask­ning.

– Jag vill ju (att det blir) Sve­ri­ge na­tur­ligt­vis, men det kanske är att öns­ka för myc­ket. Vi ska se upp för Bel­gi­en sä­ger jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.