Syd­ko­re­as stjär­na: Vi är sva­gast

Hufvudstadsbladet - - Vm I Fotboll -

Syd­ko­re­as an­fal­la­re Son Heung­Min an­ser att la­get slår ur un­der­läge mot Sve­ri­ge, Tyskland och Mex­i­ko i fot­bolls-VM.

– Jag tror att vi är sva­gas­te la­get i vår grupp, sä­ger han till ny­hets­by­rån Yon­hap.

Vid för­ra VM, i Bra­si­li­en, ha­de Son Heung-Min blekt hå­ret för att stic­ka ut i mäng­den. Det ha­de han in­te myc­ket för, när hans Syd­ko­rea åk­te ut ef­ter en oav­gjord match och två för­lus­ter mot Ryss­land, re­spek­ti­ve Al­ge­ri­et och Bel­gi­en. Nu hop­pas la­gets sto­ra stjär­na att han ska bli ihåg­kom­men för an­nat än sitt hår.

– Det är sak sam­ma om du ble­ket hå­ret el­ler in­te. För fy­ra år se­dan trod­de jag att jag be­höv­de nå­got för att va­ra snyg­ga­re, så jag blek­te mitt hår. Men nu, som fot­bolls­spe­la­re, så tror jag att jag be­hö­ver skaf­fa mig ett namn med min pre­sta­tion, sä­ger Son Heung-Min till den ko­re­ans­ka ny­hets­by­rån Yon­hap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.