Tre por­tu­gi­ser ri­ver kon­trak­tet

Hufvudstadsbladet - - Vm I Fotboll -

Tre av de por­tu­gi­sis­ka VM-spe­lar­na ri­ver si­na kon­trakt med klubb­la­get Spor­ting Lis­sa­bon.

Mitt­fäl­tar­na Wil­li­am Car­val­ho och Bru­no Fer­nan­des samt an­fal­la­ren Gel­son Martins fick nog ef­ter att ett 50-tal maske­ra­de fans at­tac­ke­ra­de spe­lar­na på trä­nings­an­lägg­ning­en i för­ra må­na­den.

Även den ne­der­länds­ke an­fal­la­ren Bas Dost läm­nar klub­ben. Se­dan ti­di­ga­re har VM-mål­vak­ten Rui Pa­tri­cio och an­fal­la­ren Da­ni­el Po­dence sagt upp si­na kon­trakt till följd av skan­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.