Joel af Häll­ström

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Ål­der: 21.

He­m­ort: Köklax, Es­bo.

Gren: tri­athlon.

För­e­ning: Van­taan tri­athlon, Helsing­fors sim­säll­skap.

Störs­ta me­ri­ter: Två FM­guld i sprint i ål­ders­klas­sen U19, FM-guld i sprint i U23, 31:a i mi­li­tär-VM på olym­pisk di­stans 2017, bäs­ta pla­ce­ring­en 38:a i her­rar­nas Eu­ro­pacup.

An­nat: stu­de­rar ma­skin­tek­nik vid Aal­tou­ni­ver­si­te­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.