Juko­la och Ven­la i Borgå 2022

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Öst­ny­länds­ka klub­ben OK Tri­an står som ar­ran­gör då Juko­la- och Venla­kav­len av­görs i Borgå 2022. Ori­en­te­rings­för­bun­det med­de­la­de om vär­dar­na för värl­dens störs­ta sta­fet­täv­ling un­der tors­da­gen. 2022 står allt­så Borgå i tu­ren me­dan Kau­ha­va är värd ett år se­na­re.

Årets upp­la­ga av täv­ling­en av­görs i hel­gen i Lah­tis me­dan Kanga­sa­la, Ro­vani­e­mi och Vir­mo står värd in­nan det är Borgås tur.

FO­TO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

Ven­la och Juko­la ar­ran­ge­ras i Borgå 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.