Stormö­te spar­kar i gång Pre­mi­er Le­a­gue

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Det blir ett högok­ta­nigt stormö­te re­dan i pre­miärom­gång­en av Pre­mi­er Le­a­gue-fot­bol­len. Det står klart ef­ter att spelsche­mat för den kom­man­de sä­song­en (2018–2019) har släppts.

Ti­tel­för­sva­ran­de Man­ches­ter Ci­ty, som tog osan­no­li­ka 100 po­äng och gjor­de 106 mål för­ra sä­song­en, in­le­der bor­ta mot Ar­se­nal på Emi­ra­tes Sta­di­um i Lon­don. Ett tufft test di­rekt för nye Ar­se­nal­trä­na­ren Unai Eme­ry.

Som om in­te det var nog mö­ter dess­utom Ar­se­nal Lon­don­ri­va­len Chel­sea på bor­ta­plan i om­gång­en där­på.

Pre­mi­er Le­a­gue-sä­song­en in­leds 11 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.