To­mi Kal­lio läg­ger av

Hufvudstadsbladet - - Sport -

To­mi Kal­lio har hål­lit hög klass i mo­gen ål­der och stod för 55 po­äng på 58 mat­cher i grundse­ri­en för­ra sä­song­en. Ef­ter TPS för­lust mot HIFK i brons­mat­chen kän­de han att det var dags för ett av­sked.

– Jag trod­de ald­rig att jag skul­le spe­la så här länge i god form. Det är klart att det är sorg­set och på hös­ten kan det hän­da att jag blir än­nu leds­na­re, sä­ger Kal­lio i ett press­med­de­lan­de.

Kal­lio in­led­de sin kar­riär i TPS sä­song­en 1995–1996 och spe­la­de to­talt 383 mat­cher i hoc­key­li­gan. Han spe­la­de ock­så tre sä­song­er i NHL och he­la tolv sä­song­er i Sve­ri­ge för Frölun­da och Väx­jö. I pris­skå­pet har Kal­lio tre VM-sil­ver, två VM-brons, tre SM-guld och två FM-guld.

FO­TO: HBL-SPT-TPS/MARKKU VUOTILA

To­mi Kal­lio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.