Ringostarr Treb be­sö­ker Kou­vo­la

Hufvudstadsbladet - - Sport - BAR­BRO VEHKAMÄKI

Kym­me­ne GP i Kou­vo­la har igen sam­lat ett starkt in­ter­na­tio­nellt start­fält. Det blev en lyc­ko­sam spår­lott­ning för årets Elit­loppsvin­na­re Ringostarr Treb. In­ner­spå­ret är det bäs­ta tänk­ba­ra och den fjär­de ra­ka se­gern är mer än tro­lig. Den frans­ka va­lac­ken Aubri­on Du Gers sva­rar för det tuf­fas­te mot­stån­det och Dijon ska in­te hel­ler räk­nas bort.

Fa­vo­ri­ten

Atupem var tvåa på Sol­val­la i en sten­hård kon­kur­rens och ska kla­ra det här säll­ska­pet en­kelt. Han har fått vi­la sig och är i en li­ka bra form, en­ligt An­te­ro Tu­pamä­ki.

Svar­ta häs­ten

Sto­ne Ca­pes Liz är en tå­lig käm­pe och det här är hen­nes bäs­ta di­stans. Av­del­ning­en är svår­be­dömd och över­rask­ning­ar lig­ger på lut.

To­to76-sy­stem, 24,30 eu­ro

Avd 1: 4 Costel­lo, 6 Väläh­dys, 2 Köp­pi­nen (3,1).

Avd 2: 2 Ce­leb­ri­ty La­ne, 1 Robin Roof, 7 Joe Di Mag­gio (5,6).

Avd 3: 13 Victo­ry Bon­sai, 11 Tir Du Caux, 6 Sto­ne Ca­pes Liz (2,1).

Avd 4: 6 Atupem (8,7).

Avd 5: 3 Ranch Kel­ly, 7 Twigs Vo­i­ci, 10 Cal­le­la La­dy­boss (6,5).

Avd 6: 5 Twist Of Fa­te, 4 Hots­hot Luca (2,1).

Avd 7: 1 Ringostarr Treb, 5 Aubri­on Du Gers, 4 Dijon (8,3).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.