Tobias Zil­li­acus

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Född: 1971. Gör: Mång­syss­la­re in­om te­a­ter. Re­gis­se­rar på Lu­rens i som­mar, skri­ver låttex­ter till en mu­sik­te­a­ter­fö­re­ställ­ning om Ka­le­va­la som sätts upp på ÅST näs­ta år.

Som­mar­pla­ner: Job­ba och va­ra på lan­det.

Ron­ja Rö­var­dot­ter med två ord: Hjär­ta och smär­ta.

Fram­tids­dröm­mar: Att re­sa ● lång­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.