Li­via Wik­ström

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Född: 2002.

Gör: Med i Lu­rens som­mar­te­a­ter och mu­sik­sko­lan Nya Ta­dam. Bör­jar gym­na­si­et i höst.

Som­mar­pla­ner: In­te myc­ket förutom Lu­rens; va­ra på lan­det med fa­mil­jen, kanske åka till Sve­ri­ge.

Fram­tids­dröm­mar och pla­ner: Re­sa, stu­de­ra vid Helsing­fors uni­ver­si­tet (in­te Te­a­ter­hög­sko­lan som många tror!).

Fa­vo­ri­tre­plik ur Ron­ja Rö­var­dot­ter: Håll för öro­nen för nu kom­mer mitt vår­skrik!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.