Es­bo

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Ga­tu­kons­te­ve­ne­mang­et espoo Stre­et art i iso ome­na fram till 16.6.

● ung­doms­går­dar­na har va­ri­e­ran­de öp­pet­ti­der un­der som­ma­ren. Me­ra in­fo på sta­dens hem­si­da.

● ung­doms­går­dar­nas po­pu­pe­ve­ne­mang på oli­ka strän­der och i köp­cent­rum.

● Mo­ped­verk­stad i Grä­sa he­la ju­ni.

● ”ung­doms­går­den på hjul”, unga es­bo-skåp­bi­len åker runt i sta­den och er­bju­der lik­nan­de verk­sam­het som ung­doms­går­dar­na. Bi­lens per­so­nal kan kon­tak­tas på 043-824 95 49.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.