Värk­me­di­cin och kal­hyg­gen

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

6.25 Mor­go­nens ru­bri­ker 6.37 och 8.17 Finns värk­me­di­ci­ner snart i bu­ti­ken? 7.07 och 8.47 Är kal­hyg­get ett hot mot skogs­få­geln? 7.17 Sma­ker­nas mor­gon – Te­re­sa Vä­li­mä­ki 7.37 Mark­nads­rå­det: Vad är Mo­de­fin­lands nya svar­ta? 8.07 Som­mar och dec­ka­re hör ihop 8.37 Da­gens namn: Pe­pe Will­berg 9.00 Nyheter. MTV3 6.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.