Sänd­ning från Björ­ne­borg

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

7.11 Som­martur­né: In­gen­jörs­brist i Björ­ne­borg 7.20 Smar­ta en­he­ter och skol­fram­gång 7.42 Som­martur­né: Su­per­som­mar i Björ­ne­borg 7.52 Sång­a­ren San­ni 8.11 Som­martur­né: Leo-Pek­ka Täh­ti 8.20 Stjärn­stund 8.44 De ef­ter­klo­ka. Yle TV1 6.55, re­pris 15.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.