Jag blir så­rad, allt­så är jag

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

In­di­a­nen i barn­pro­gram­met, våld­täkts­sce­nen i ope­ran, kvin­no­bil­den i Okänd sol­dat … Po­li­tisk kor­rekt­het och kul­tu­rell ap­pro­pri­e­ring har på se­na­re tid dis­ku­te­rats myc­ket of­fent­ligt. Hur märks kravet på po­li­tisk kor­rekt­het på för­la­gen och film­pro­duk­tions­bo­la­gen? När har för­läg­ga­ren skäl att av­lägs­na inkor­rek­ta de­lar ur ett verk? Po­li­tisk kor­rekt­het i kons­ten dis­ku­te­ras av film­pro­du­cen­ten Mi­ia Haa­visto och Ota­vas skön­lit­te­rä­ra chef Ant­ti Kasper. Yle Pu­he 15.02, re­pris 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.