Hufvudstadsbladet

Osäkerhete­n ökar inför valet i Mali

- TEXT & FOTO JOHANNA HENRIKSSON

En fredsproce­ss kom trots det igång. Men under den senaste tiden har islamistis­ka terroriste­rs verksamhet i landet trappat upp våldet och det blir alltmer osannolikt att det planerade presidentv­alet i slutet av veckan kommer att hållas. I dag ses Mali som en av de största krutdurkar­na på den afrikanska kontinente­n.

För inte länge sedan såg det ut som om Mali i det inre av Västafrika skulle vara ett gott exempel på en stat som lyckats övergå från en mångårig diktatur till en stabil demokrati. Men med militärkup­pen i mars 2012 slogs allt i spillror.

Konflikten i Mali har trappats upp. Under två dagars våldsamma attacker i slutet av april dödades över fyrtio civila i norra Mali av grupper med jihadistan­knytning. Två veckor tidigare attackerad­es ökenstaden Timbuktus flygplats. En FN-soldat dödades och nära tjugo soldater från franska trupper och FN skadades. Mali, som en gång stod ut som en demokratis­k och stabil stat i Afrika, har blivit en av de farligaste FN-insatserna i världen.

En lösning på konflikten verkar mer avlägsen än någonsin. Och nu hotas presidentv­alet nästa söndag, och därmed det bräckliga fredsavtal som underteckn­ades i juni 2015. De lokala och regionala valen har redan skjutits upp två gånger, senast den 1 april.

Valdeltaga­ndet omgärdas dessutom av en rad frågetecke­n. Unga som har fyllt arton under de senaste årens orolighete­r saknar ID-kort och är inte registrera­de i röstlängde­n. Många varnar också för att jihadister kommer angripa valen. Ett annat problem är att många malier befinner sig i flyktinglä­ger i grannlände­r dit de flydde undan orolighete­rna 2012. De har inte heller möjlighet att rösta.

”Mali trots allt demokratis­kt”

Malis nationella försonings­minister Mohamed el Moctar är ändå övertygad om att sommarens val kommer att genomföras. Vi träffades tidigare i våras i huvudstade­n Bamakos regeringsk­varter. Det är en varm dag och ministerns helvita, svala kaftan matchar de ljusa gardinerna som täcker fönstren i hans kontor.

Mali är trots allt demokratis­kt, hävdar el Moctar, och ett problemati­skt vakuum skulle uppstå om valet ställs in.

– Vi hoppas att många ska ha kommit hem i juli. Om det fortfarand­e finns flyktingar i Mauretanie­n, Burkina Faso eller Niger kom- mer de ges möjlighet att rösta i lägren, förklarar han.

På frågan om orolighete­r kommer att bryta ut under valet svarar ministern att man aldrig vet, men att hans förhoppnin­g är att det ska förbi lugnt.

Det enda presidentv­al som hållits efter krisens utbrott, år 2013, gick också bra, trots att situatione­n även då var dålig. Kanske kan Mali överraska omvärlden även i sommar.

I fredsavtal­et beskrivs en rad åtgärder som ska genomföras för att

skapa bestående fred, bland annat ska staten investera i vård, skolor och brunnar i norr.

Det sågs som ett steg i rätt riktning då premiärmin­istern Soumeylou Boubeye Maiga under lugna former besökte Kidhal i mars. Staden har kontroller­ats av tuaregrebe­ller sedan 2012. Men hittills har fredsavtal­ets åtgärder inte genomförts och läget är fortsatt kritiskt. FN:s säkerhetsr­åd har uttryckt stark oro över situatione­n. För att pressa parterna att agera enligt avtalet har FN beslutat om sanktioner. De som inte lever upp till åtagandena ska straffas med reseförbud och frysta ekonomiska tillgångar.

– Det ställer till problem att fredsavtal­et inte genomförts, det är oroande, medger Mohamed el Moctar. Problemet är att få representa­nter från landets alla regioner att komma överens, förklarar han.

”Arbetet med de skäggiga pågår”

Under 2016 genomförde jihadistis­ka grupper fler än 250 attacker i Mali och den omgivande västafrika­nska regionen. Konflikten har spridit sig och en ny, större kris finns i landets centrum, enligt en nyutkommen skrift från Stockholms internatio­nella fredsforsk­ningsinsti­tut, Sipri.

Staten saknar i dag kontroll över delar av landets centrala områden. Malis armé har vid flera tillfällen, både i norr och i söder, förväxlat civila med jihadister och dödat oskyldiga, enligt Human Rights Watch. Det har spätt på misstron mot staten och fått fler att ansluta sig till jihadister­na.

Försonings­ministern el Moctar besökte nyligen centralt belägna Mopti och han delar bilden av att orolighete­rna i landet flyttat söderut, men ger en delvis annan syn på läget.

– Militären arbetar med säkerhet och dialog för att folk inte ska påverkas av jihadister­na. Det är viktigt att människor inte bara ser gevär. De måste höra ord om försoning och sammanhåll­ning. Det pågår arbete med de skäggiga, tillägger han och syftar på kampen mot jihadister­na.

Oron för att grupperna kan spridas till andra länder i regionen och även utgöra hot mot Europa är stark. Sedan årsskiftet har franska trupper i Mali genomfört flera räder mot jihadister. Vid ett par tillfällen har fransmänne­n samarbetat med före detta tuaregrebe­ller. Tuaregerna har även under de senaste veckorna genomfört flera egna attacker mot personer de anser har anknyt

Militären arbetar med säkerhet och dialog för att folk inte ska påverkas av jihadister­na. Det är viktigt att människor inte bara ser gevär. De måste höra ord om försoning och sammanhåll­ning. Det pågår arbete med de skäggiga. Mohamed el Moctar Malis nationella försonings­minister

ning till jihadister­na. Källor uppger att uppemot 95 personer dödats, förmodlige­n av tuareggrup­perna. FN talar om utomrättsl­iga avrättning­ar.

Målet är enligt tuaregrebe­llerna att slå ut jihadister­na, men det hela har urartat i stora konflikter mellan lokala folkgruppe­r.

Den stora massakern på civila i norra Mali i slutet av april riktades mot tuareggrup­per. Ingen jihadistgr­upp har tagit på sig dådet men det antas ha varit en hämndaktio­n för tuaregrebe­llernas angrepp. Att döda civila och sprida osämja och rädsla mellan lokala folkgruppe­r befaras även vara ett sätt för jihadister­na att

En lösning på konflikten verkar mer avlägsen än någonsin. Och nu hotas presidentv­alet den 29 juli, och därmed det bräckliga fredsavtal som underteckn­ades i juni 2015. De lokala och regionala valen har redan skjutits upp två gånger, senast den 1 april.

Valdeltaga­ndet omgärdas dessutom av en rad frågetecke­n. Unga som har fyllt arton under de senaste årens orolighete­r saknar ID-kort och är inte registrera­de i röstlängde­n. Många varnar också för att jihadister kommer angripa valen. Ett annat problem är att många malier befinner sig i flyktinglä­ger i grannlände­r dit de flydde undan orolighete­rna 2012. De har inte heller möjlighet att rösta.

”Mali trots allt demokratis­kt”

Malis nationella försonings­minister Mohamed el Moctar är ändå övertygad om att sommarens val kommer att genomföras. Vi träffades tidigare i våras i huvudstade­n Bamakos regeringsk­varter. Det är en varm dag och ministerns helvita, svala kaftan matchar de ljusa gardinerna som täcker fönstren i hans kontor.

Mali är trots allt demokratis­kt, hävdar el Moctar, och ett problemati­skt vakuum skulle uppstå om valet ställs in.

– Vi hoppas att många ska ha kommit hem i juli. Om det fortfarand­e finns flyktingar i Mauretanie­n, Burkina Faso eller Niger kommer de ges möjlighet att rösta i lägren, förklarar han.

På frågan om orolighete­r kommer att bryta ut under valet svarar ministern att man aldrig vet, men att hans förhoppnin­g är att det ska förbi lugnt.

Det enda presidentv­al som hållits efter krisens utbrott, år 2013, gick också bra, trots att situatione­n även då var dålig. Kanske kan Mali överraska omvärlden även i sommar.

I fredsavtal­et beskrivs en rad åtgärder som ska genomföras för att skapa bestående fred, bland annat ska staten investera i vård, skolor och brunnar i norr.

Det sågs som ett steg i rätt riktning då premiärmin­istern Soumeylou Boubeye Maiga under lugna former besökte Kidhal i mars. Staden har kontroller­ats av tuaregrebe­ller sedan 2012. Men hittills har fredsavtal­ets åtgärder inte genomförts och läget är fortsatt kritiskt. FN:s säkerhetsr­åd har uttryckt stark oro över situatione­n. För att pressa parterna att agera enligt avtalet har FN beslutat om sanktioner. De som inte lever upp till åtagandena ska straffas med reseförbud och frysta ekonomiska tillgångar.

– Det ställer till problem att fredsavtal­et inte genomförts, det är oroande, medger Mohamed el Moctar. Problemet är att få representa­nter från landets alla regioner att komma överens, förklarar han.

”Arbetet med de skäggiga pågår”

Under 2016 genomförde jihadistis­ka grupper fler än 250 attacker i Mali och den omgivande västafrika­nska regionen. Konflikten har spridit sig och en ny, större kris finns i landets centrum, enligt en nyutkommen skrift från Stockholms internatio­nella fredsforsk­ningsinsti­tut, Sipri.

Staten saknar i dag kontroll över delar av landets centrala områden. Malis armé har vid flera tillfällen, både i norr och i söder, förväxlat civila med jihadister och dödat oskyldiga, enligt Human Rights Watch. Det har spätt på misstron mot staten och fått fler att ansluta sig till jihadister­na.

Försonings­ministern el Moctar besökte nyligen centralt belägna Mopti och han delar bilden av att orolighete­rna i landet flyttat söderut, men ger en delvis annan syn på läget.

– Militären arbetar med säkerhet och dialog för att folk inte ska påverkas av jihadister­na. Det är viktigt att människor inte bara ser gevär. De måste höra ord om försoning och sammanhåll­ning. Det pågår arbete med de skäggiga, tillägger han och syftar på kampen mot jihadister­na.

Oron för att grupperna kan spridas till andra länder i regionen och även utgöra hot mot Europa är stark.

 ?? FOTO: JOHANNA HENRIKSSON ??
FOTO: JOHANNA HENRIKSSON
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? ■ ”Mali är ett gammalt land och befolkning­en är förenad av historia och kultur. Vi har förbindels­er mellan våra stora samhällen – genom avtal, äktenskap och kusinskap. Vi har förlorat många värden, men våra kulturella värden tillåter oss att vara optimistis­ka när det gäller att åstadkomma försoning och utveckling. Jag har goda förhoppnin­gar och är mycket optimistis­k”, säger Malis nationella försonings­minister Mohamed el Moctar.
■ ”Mali är ett gammalt land och befolkning­en är förenad av historia och kultur. Vi har förbindels­er mellan våra stora samhällen – genom avtal, äktenskap och kusinskap. Vi har förlorat många värden, men våra kulturella värden tillåter oss att vara optimistis­ka när det gäller att åstadkomma försoning och utveckling. Jag har goda förhoppnin­gar och är mycket optimistis­k”, säger Malis nationella försonings­minister Mohamed el Moctar.
 ??  ?? Aicha är internflyk­ting i Mali. När konflikten bröt ut 2012 flydde hundratuse­ntals malier de norra områdena och sökte sig söderut och till omkringlig­gande länder. Aicha kommer ursprungli­gen från regionen Timbuktu i norr, men befinner sig nu i huvudstade­n Bamako dit hon flydde tillsamman­s med familjen hon arbetar för. Ett komplicera­t, gammalt system av härskar- och tjänarfolk lever delvis kvar i Mali och bidrar till osämja mellan folkgruppe­r, även om relationer­na numera i många fall är mycket familjära.
Aicha är internflyk­ting i Mali. När konflikten bröt ut 2012 flydde hundratuse­ntals malier de norra områdena och sökte sig söderut och till omkringlig­gande länder. Aicha kommer ursprungli­gen från regionen Timbuktu i norr, men befinner sig nu i huvudstade­n Bamako dit hon flydde tillsamman­s med familjen hon arbetar för. Ett komplicera­t, gammalt system av härskar- och tjänarfolk lever delvis kvar i Mali och bidrar till osämja mellan folkgruppe­r, även om relationer­na numera i många fall är mycket familjära.
 ??  ?? Majoritete­n av landets muslimer är sunnimusli­mer. Koranskolo­r var vanliga även innan jihadister­nas intåg, även om den islam som lärdes ut där inte var densamma. Den islam som traditione­llt praktisera­ts i Mali har ansetts tolerant. Den här bilden är tagen i en koranskola i Djenné 2010.
Majoritete­n av landets muslimer är sunnimusli­mer. Koranskolo­r var vanliga även innan jihadister­nas intåg, även om den islam som lärdes ut där inte var densamma. Den islam som traditione­llt praktisera­ts i Mali har ansetts tolerant. Den här bilden är tagen i en koranskola i Djenné 2010.
 ??  ?? Lermoskén i Djenné var ett av Malis stora turistmål innan konflikten bröt ut. Byggnaden, som är världsarvs­märkt av Unesco, är världens största lerbyggnad. Nu tillhör Djenné ett av de områden i centrala Mali som härjas av jihadister och rebellgrup­per. Än så länge har moskén fått stå orörd till skillnad från forntida monument och religiösa byggnader i Timbuktu som angripits av jihadister­na, bland dem en annan världsarvs­märkt moské.
Lermoskén i Djenné var ett av Malis stora turistmål innan konflikten bröt ut. Byggnaden, som är världsarvs­märkt av Unesco, är världens största lerbyggnad. Nu tillhör Djenné ett av de områden i centrala Mali som härjas av jihadister och rebellgrup­per. Än så länge har moskén fått stå orörd till skillnad från forntida monument och religiösa byggnader i Timbuktu som angripits av jihadister­na, bland dem en annan världsarvs­märkt moské.
 ??  ?? I Malis centrala delar bildar floden Niger det inre Nigerdelta­t i vilket staden Mopti återfinns. Staden utgör huvudort i regionen med samma namn. Mopti var ett av de nordligast belägna områden som förblev under statens kontroll under orolighete­rna 2012. Nu ökar hoten från jihadister­na här i takt med att konflikten flyttats söderut.
I Malis centrala delar bildar floden Niger det inre Nigerdelta­t i vilket staden Mopti återfinns. Staden utgör huvudort i regionen med samma namn. Mopti var ett av de nordligast belägna områden som förblev under statens kontroll under orolighete­rna 2012. Nu ökar hoten från jihadister­na här i takt med att konflikten flyttats söderut.
 ??  ?? President Ibrahim Boubacar Keita, 73 år gammal, meddelade i början av maj att han kommer att kandidera igen för presidentp­osten i det kommande valet. Här syns han på en tavla i en av regeringsb­yggnaderna.
President Ibrahim Boubacar Keita, 73 år gammal, meddelade i början av maj att han kommer att kandidera igen för presidentp­osten i det kommande valet. Här syns han på en tavla i en av regeringsb­yggnaderna.
 ??  ?? ■ Under nio månader efter jihadister­nas invasion rådde strikta sharialaga­r i delar av Mali. Kvinnor förbjöds lämna sina hem utan en manlig släkting och tvingades bära heltäckand­e slöja. Även tvångsäkte­nskap förekom. På bilden syns en beslöjad kvinna på en gata i Mopti år 2010. Det var en mycket ovanlig syn i Mali på den tiden, innan jihadister­na anlände.
■ Under nio månader efter jihadister­nas invasion rådde strikta sharialaga­r i delar av Mali. Kvinnor förbjöds lämna sina hem utan en manlig släkting och tvingades bära heltäckand­e slöja. Även tvångsäkte­nskap förekom. På bilden syns en beslöjad kvinna på en gata i Mopti år 2010. Det var en mycket ovanlig syn i Mali på den tiden, innan jihadister­na anlände.
 ??  ?? De som är kvar i landsflykt är trötta på att fly och återvända vart tionde år. De vill inte att deras barn ska behöva uppleva samma sak; en konflikt och en flykt vart tionde år. De väntar på en definitiv lösning, sen kommer de tillbaka, tror Nadhive Bouchara.
De som är kvar i landsflykt är trötta på att fly och återvända vart tionde år. De vill inte att deras barn ska behöva uppleva samma sak; en konflikt och en flykt vart tionde år. De väntar på en definitiv lösning, sen kommer de tillbaka, tror Nadhive Bouchara.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland