Sötsur sop­pa

Hufvudstadsbladet - - News -

Thai­ländsk mat är upp­skat­tad. Med rätt rå­va­ror kan man näs­ta hö­ra ha­vets brus från de thai­länds­ka strän­der­na. Här en sop­pa som verk­li­gen sma­kar.

Sötsur sop­pa

För 4 per­so­ner, 20 mi­nu­ter 1 li­ter vat­ten 2 tär­ning­ar grön­saks­bul­jong 1 1/2 tsk majs­stär­kel­se + 2 msk vat­ten 100 g strim­la­de bam­bus­kott 100 g cham­pin­jo­ner 200 g to­fu 1 röd pap­ri­ka 3 sal­lads­lö­kar 1 tsk fin­hac­kad chi­li 1 msk fin­hac­kad thai­ba­si­li­ka 2 msk ja­pansk so­ja 1 msk vitvins­vi­nä­ger 1 msk soc­ker

Till ser­ve­ring:

4 kvis­tar thai­ba­si­li­ka

Gör så här:

1. Strim­la bam­bus­kot­ten el­ler köp fär­digstrim­la­de på burk. Ski­va cham­pin­jo­ner­na. Skär to­fun i tär­ning­ar med ett par cen­ti­me­ters si­da. Strim­la pap­ri­ka och sal­lads­lök. Hac­ka chi­li fint och thai­ba­si­li­ka nå­got gröv­re. 2. Ko­ka upp vat­ten i en rym­lig ka­strull. Till­sätt grön­saks­bul­jong och se till att den lö­ser sig helt. Blan­da majs­stär­kel­se med vat­ten och vis­pa ned i bland­ning­en. Låt allt ko­ka upp och sju­da någ­ra mi­nu­ter. 3. Sma­ka av med so­ja, vi­nä­ger och soc­ker. Se till att ba­lan­sen mel­lan sött och surt är la­gom, ju­ste­ra an­nars. 4. Till­sätt al­la grön­sa­ker och ge sop­pan ett upp­kok. För­de­la i por­tions­skå­lar och gar­ne­ra med to­fu och thai­ba­si­li­ka. Ser­ve­ra di­rekt.

FO­TO: TT

Sötsur grön­saks­sop­pa på thai­ländskt vis är en sma­kupp­le­vel­se som snudd på ger res­fe­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.