Rou­te du Rhum

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●En en­sam­seg­lats som ord­nas vart fjär­de år längs den gam­la romrut­ten från Frank­ri­ke till Kari­bi­en.

●●Star­ten går i Sain­tMa­lo i Frank­ri­ke den 4 no­vem­ber och må­let är Po­in­te-à-Pi­t­re på Gu­a­de­lou­pe. Seg­lar­na stan­nar in­te un­der täv­ling­en.

●●Rou­te du Rhum fi­rar 40-års­ju­bi­le­um i år. Re­kord­många bå­tar, 123 styc­ken i sex oli­ka klas­ser, star­tar i täv­ling­en.

●●Ari Hu­u­se­la blev för fy­ra år se­dan den förs­ta nord­bon att ta sig i mål i täv­ling­en. I år har han säll­skap av svens­ken Mikael Ry­king.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.