HIFK slog BK-46 i mål­ka­las

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Det var an­fall för he­la slan­ten då HIFK fick be­sök av BK-46 i FM-se­ri­en på sön­da­gen. Hem­ma­la­get tog en vän­tad se­ger ef­ter att la­gen till­sam­mans öst in he­la 74 mål på 60 mi­nu­ter,

IFK:s se­ger­siff­ror skrevs 40–34 ef­ter 22–14 i pa­us.

– Jag är nöjd över att vi tog hem se­gern i dag men nå­got an­nat har jag in­te att sä­ga om det här. Det var en hemsk match, sä­ger IFK-trä­na­ren Ros­tislav Gri­ni­sjin.

– Det var tur att an­fal­let var starkt då för­sva­ret in­te alls fun­ge­ra­de, sä­ger IFK:s El­la Ho­lo­pai­nen.

IFK fort­sät­ter obe­seg­ra­de i se­ri­e­led­ning me­dan BK par­ke­rar på fjär­de­plats i ta­bel­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.