Schu­machers son for­mel 3-mäs­ta­re

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

For­mel 1-le­gen­da­ren Mi­chael Schu­machers son Mick Ju­ni­or går i sin pap­pas fot­spår på ra­cing­ba­nan.

19-åring­en har nu säk­rat ti­teln i det eu­ro­pe­is­ka for­mel 3-mäs­ter­ska­pet. Han kom tvåa i lop­pet på Hoc­ken­heim och har en oin­tag­lig led­ning med ett lopp kvar att kö­ra. I och med se­gern har han upp­fyllt kri­te­ri­er­na för att få kö­ra i for­mel 1.

Mi­chael Schu­macher tog VM-ti­teln i for­mel 1 sju gång­er. Han slu­ta­de 2012. För fy­ra år se­dan blev han svårt ska­dad i en ski­do­lyc­ka.

FO­TO: TT/AP/STEPHANIE LECOCQ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.