18-åring tog sin förs­ta ti­tel

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

Da­ja­na Jast­rems­ka, 18, tog hem sin förs­ta WTA-ti­tel i kar­riä­ren när hon be­seg­ra­de Qi­ang Wang i Hong­kong. Setsiff­ror­na 6–2, 6–1 vitt­na­de om en över­läg­sen se­ger för det ukrains­ka stjärn­skot­tet, ran­kad 102:a i värl­den, mot den 24-ran­ka­de ki­ne­sis­kan.

Jast­rems­ka blev med and­ra ord in­te ta­gen av ögon­blic­ket.

– Jag trod­de det skul­le va­ra svå­ra­re. Men om du tän­ker in­för match att det kom­mer att bli väl­digt svårt så blir du mer fo­ku­se­rad, och då du går ut på ba­nan läg­ger du mer kraft på var­je po­äng. Det var det som hjälp­te mig att be­va­ra lug­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.