Djo­ko­vic när­mar sig top­pen

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

No­vak Djo­ko­vic, 31, när­mar sig le­dan­de Ra­fael Na­dal på världs­ran­king­en ef­ter att ha ta­git hem ATP-tur­ne­ring­en i Shang­hai, Kina.

Ser­ben be­seg­ra­de 21-åri­ge kro­a­ten Bor­na Co­ric, som slog ut Roger Fe­de­rer i se­mi­fi­nal, med 6–3, 6–4.

Djo­ko­vic har vun­nit 18 ra­ka mat­cher på ATP-tou­ren, med tit­lar i Wim­ble­don, US Open, Cin­cin­na­ti Mas­ters och nu allt­så i Shang­hai.

– De se­nas­te fy­ra må­na­der­na har va­rit fan­tas­tis­ka. Jag nju­ter av var­je ögon­blick, sä­ger Djo­ko­vic.

När den nya världs­ran­king­en släpps i dag kom­mer Djo­ko­vic att ha ta­git sig upp till en andra­plats bakom den ska­da­de Ra­fael Na­dal.

Djo­ko­vic, så lågt ran­kad som 22:a i maj ef­ter ska­d­e­pro­blem, har in­te top­pat världs­ran­king­en på när­ma­re två år.

– Jag är väl­digt nä­ra Na­dal i ran­king­en och har satt mig i en god po­si­tion för åter­sto­den av året, sä­ger ser­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.