Sex po­äng av Michel­le Kar­vi­nen

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Lu­leås fin­län­da­re spe­la­de hu­vud­rol­ler­na i SDHL då la­get kör­de över gäs­tan­de ta­bel­ljum­bon Gö­te­borg HC. Det stod ”ba­ra” 2–0 till hem­ma­la­get ef­ter en pe­ri­od mot Gö­te­borg. Sen loss­na­de det or­dent­ligt. Lu­leå gjor­de sex mål i mitt­pe­ri­o­den, och när mat­chen var slut vi­sa­de siff­ror­na 11–0. Michel­le Kar­vi­nen gjor­de he­la sex po­äng (3+3).

Ock­så Lu­leås öv­ri­ga fin­länds­ka spe­la­re ut­märk­te sig i mat­chen. Jen­ni Hi­i­ri­ko­ski no­te­ra­des för 2+2, Noo­ra Tu­lus 0+3, Pet­ra Ni­e­mi­nen 0+1 och Chris­ta Alan­ko 0+1.

Lu­leå lig­ger på fjär­de­plats i SDHL. Mo­do är i led­ning fö­re Lek­sand och Lin­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.