Sam Hu­ber

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Ål­der: 53.

● Yr­ke: Skå­de­spe­la­re och mu­si­ker.

● Bor i: Helsing­fors.

● Kar­riär: Har med­ver­kat i många fil­mer och te­a­terupp­sätt­ning­ar. Var po­lis­mäs­ta­ren i den svens­ka ver­sio­nen av Be­rät­tel­ser från mumin­da­len i bör­jan av 90-ta­let. Be­lö­na­des med två Jus­si-sta­ty­et­ter 1994 som bäs­ta in­hems­ka debutant i fil­mer­na Hys­te­ria och Ri­pa Ru­ostuu. Gjort musik med Adult Nut­house, Eter­nal Erec­tion, ELK och nu med True Groo­ve All Stars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.