Tre go­da råd in­för stop­pet

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

1.

Ta dag­li­ga pro­me­na­der. De ger dig an­nat att tän­ka på än rök­ning och mot­ver­kar dess­utom ris­ken att gå upp i vikt.

2.

Ta hjälp av re­cept­fria lä­ke­me­del som ni­kotin­tuggum­mi, ni­ko­tin­plås­ter el­ler sug­tablet­ter. Per­so­nal på apo­te­ken kan hjäl­pa att gui­da dig rätt.

3.

Läs på och lär dig fak­ta, ex­em­pel­vis på slu­ta­ro­ka­lin­jen.se. Även vård­cen­tra­len el­ler fö­re­tags­häl­so­vår­den kan ge pro­fes­sio­nellt stöd.

FO­TO: TT-MARK SYKES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.