55 ÅR.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Brän­dö sam­sko­las stu­dent­klass från 1963 sam­la­des till 55-års­klass­träff hos Clas Palm­berg på Wo­i­ko­ski med mid­dag på Kir­jo­ki­vi gård. I träf­fen del­tog Mårten Wikström, Hans Blom­berg, Ei­rik Ni­kan­der, Mo­ni­ca Stock­mann, Jan Tör­nqvist, An­na­bel­la Har­ding, Har­ry Berg­holm, Clas Palm­berg, Carl Ehlers, May Lund, Christi­na Sell och Mats Wiklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.