Väl­ja det obe­kvä­ma­re

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Går det att le­va ut­an rin­nan­de vat­ten, med spar­samt med el och en­dast ha ute­dass? Så gör fa­mil­jen Muns­ter­h­jelm i Snap­per­tu­na. El­ler bo med små barn långt ute i skär­går­den såsom Ju­lia Ajan­ko och Lennart Sö­derlund på Bränn­skär sö­der om Na­gu. Ida Törn­roos har bott fem år på ön men är ur­sprung­li­gen från hu­vud­stads­re­gi­o­nen. Allt fler väl­jer att bo be­kvämt i tä­tor­ter – men en del väl­jer tvärtom. Kontraur­ba­ni­se­ring­en har att gö­ra med att man vill till­ba­ka till na­tu­ren och ro­man­ti­se­ring­en av lands­byg­den, sä­ger lands­bygds­fors­ka­ren Ken­neth Nord­berg vid Åbo Aka­de­mi. YLE Yle Fem 20.00, re­pris tis­dag 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.