Fy­ra män miss­tänks för mord – po­li­sen fick hjälp av ar­mén

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT-HBL

För­svars­mak­ten kal­la­des in för att del­ta i en stor po­li­so­pe­ra­tion vid Ku­ort­tis ABC-sta­tion nat­ten mot fre­da­gen. Po­li­sen har gri­pit fy­ra män som miss­tänks för mord.

Po­li­sen ut­re­der ett mord som ska ha in­träf­fat i en lä­gen­het i Lei­von­mä­ki i Mel­lers­ta Fin­land un­der nat­ten till torsdag. Krop­pen hit­ta­des i när­he­ten av en ABC-sta­tion i Per­tun­maa i Söd­ra Sa­vo­lax.

En stor po­li­so­pe­ra­tion in­led­des och för­svars­mak­ten kal­la­des in för att spärra av om­rå­det, med­de­lar po­lis­in­rätt­ning­en i Öst­ra Fin­land.

Po­li­sen fick be­sked om hän­del­sen på torsdag ef­ter­mid­dag och grep då fy­ra miss­tänk­ta män. De för­hör­des un­der fre­da­gen.

Off­ret har fort­sätt­nings­vis in­te iden­ti­fi­e­rats, men en­ligt Il­ta­sa­no­mat är off­ret en 35-årig man från Jout­sa.

En­ligt IS är de grip­na män­nen i 20- och 30-års ål­dern. Tre av dem kom­mer från Jout­sa, och den fjär­de miss­tänk­ta kom­mer från Jy­vä­skylä. Al­la av dem har en kri­mi­nell bak­grund.

FOTO: LEHTIKUVA/LAURI ROTKO

För­svars­mak­ten kal­la­des in för att spärra av om­rå­det kring ABC-sta­tio­nen i Ku­ort­ti i Per­tun­maa i Söd­ra Sa­vo­lax.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.