Här får bar­nen mat­säck un­der strej­ken

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Domus för­sko­la, Brän­dö låg­sta­di­e­sko­la , Brän­dö gym­na­si­um, Dag­hem­met Fan­ny, Dag­hem­met Malm­gård, Dag­hem­met Pär­lan, Dag­hem­met Ska­tan, Dag­hem­met Soc­kenstu­gan, Dag­hem­met Staf­fan, Staffans för­sko­la, Staffans låg­sta­di­e­sko­la, Dag­hem­met Sti­gen, Kott­by låg­sta­di­e­sko­la, Grund­sko­lan Nor­sen, Cyg­naeus enhet, Cyg­naeus för­sko­la, Grund­sko­lan Nor­sen, Kro­no­ha­gens enhet, Kro­no­ha­gens för­sko­la, Munksnäs för­sko­las kom­pis­verk­sam­het

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.