Han­nas pas­ta­tips

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

2 lö­kar 2 vit­löks­klyf­tor 2 stäng­er sel­le­ri 2 mo­röt­ter 2 msk smör 2 msk ol­ja 400 g 17% ma­let nöt­kött 400 g ma­let kött av lamm 2 tsk to­mat­puré 2 dl röd­vin 2,5 dl vat­ten 2 msk nöt­fond 2 dl gräd­de salt pep­par

●●1. Ska­la och hac­ka lö­ken, vit­lö­ken, sel­le­rin och mo­röt­ter­na. Het­ta upp en gry­ta till me­del­tem­pe­ra­tur och häll i ol­ja och smör. Lägg i lök, vit­lök, sel­le­ri och mo­röt­ter­na och fräs i 10 mi­nu­ter. Lägg grön­sa­ker­na på en tall­rik för att vi­la.

●●2. Bryn köt­tet i två om­gång­ar. Om du för­sö­ker ste­ka för myc­ket kött på en gång, bryns det in­te ut­an bör­jar i stäl­let ko­ka. Om du har över 400 gram kött är det där­för bra att ste­ka i om­gång­ar.

●●3. När köt­tet är stekt, lägg allt i en gry­ta och lägg till lö­ken, vit­lö­ken, sel­le­rin och mo­röt­ter­na. Lägg till to­mat­purén och röd­vi­net, ko­ka upp. Ko­ka upp vatt­net och häll i fon­den, häll det se­dan i gry­tan till­sam­mans med gräd­den och kryd­dor­na och låt putt­ra un­der lock i minst en tim­me. Joo­nas or­kar lå­ta ra­gun putt­ra i två tim­mar, och det märks på sma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.