Han­na Gul­li­ch­sen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●Vem: Kock och fö­re­ta­ga­re in­om mat­bran­schen.

●Ak­tu­ell med: Boken Han­na G kok­kaa, ut­gi­ven på det eg­na för­la­get No to­fu publishing.

●Fa­milj: Tre sö­ner och ma­ken

Joo­nas.

●Se­nast ätit: Tom­me de Sa­voie-ost och to­mat­sylt.

●Se­nast be­sök­ta re­stau­rang: Ca­re­lia i Tölö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.