Wim­ble­don in­för tiebre­ak i av­gö­ran­de set

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt-Reu­teRs Hbl-tt-Reu­teRs

Som­ma­rens Wim­ble­don-se­mi­fi­nal mel­lan Ke­vin An­der­son, Syd­af­ri­ka, och John Is­ner, USA, slu­ta­de 26–24 i av­gö­ran­de set, till An­der­sons för­del, ef­ter sex tim­mar och 35 mi­nu­ters spel. Det var ti­der­nas tred­je längs­ta match i Wim­ble­don-ten­ni­sen.

Det re­kor­det kom­mer san­no­likt att stå sig för från och med näs­ta år in­förs tiebre­ak i av­gö­ran­de set i al­la mat­cher.

Men först ef­ter att det står 12–12 i det av­gö­ran­de se­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.