Puk­ki ska­dad – mis­sar mat­cher

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl

Te­e­mu Puk­ki ut­gick ti­digt med ska­da då Fin­land vann över Gre­kland i Na­tions Le­a­gue-mö­tet i Tam­mer­fors i mån­dags. Det har vi­sat sig att han har en li­ten brist­ning i bak­lå­ret. Han mis­sar åt­minsto­ne Nor­wich Ci­tys bor­t­a­match mot Not­ting­ham Fo­rest i dag samt hem­ma­mat­chen mot Aston Vil­la på tisdag. En­ligt trä­na­ren Da­ni­el Far­ke finns det en li­ten chans att han spe­lar näs­ta lör­dag mot Brent­ford.

– Det är all­tid en stor ära att spe­la för ditt land men be­last­ning­en är all­tid hög. Te­e­mu är gans­ka vik­tig för Fin­land. De var de­spe­ra­ta att lå­ta ho­nom spe­la. Jag har inga in­vänd­ning­ar om den här ska­dan. Vi mås­te le­va med det, sä­ger Far­ke.

Puk­ki har va­rit glöd­het i ett Fin­land, som gått från klar­het till klar­het. Han av­gjor­de tre ra­ka seg­rar med si­na mål fö­re Gre­klands­mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.