Upp­gift: Ka­ra­ba­tic mis­sar VM

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl-tt-RIt­zau

En av hand­bolls­värl­dens största pro­fi­ler sägs mis­sa VM i Dan­mark och Tyskland i ja­nu­a­ri. Den frans­ke stjär­nan Niko­la Ka­ra­ba­tic ska ope­re­ras i fo­ten och blir bor­ta i fy­ra må­na­der, en­ligt tid­ning­en L’Equi­pe.

VM spe­las mel­lan den 10 och den 27 ja­nu­a­ri. Fin­land har in­te kva­lat in till VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.